FRAKTALI I UMJETNOST

Ljudi osim što komuniciraju verbalno, komuniciraju i vizualno. Čak i više komuniciraju vizualno, nego verbalno. Jeste li znali da preko 70% iz okoline primamo osjetilom vida? Da bismo vidjeli, a ne samo gledali, potrebno je odgajati pažnju i razvijati percepciju. Razvijanje percepcije (i intuicije) omogućuje ljudima da vide ono vidljivo, ali i ono oku nevidljivo.

Jedno od glavnih pravila je da fraktal mora biti lijep i skladan. Kako to postići naučit ćete na radionicama u sklopu ciklusa „Fraktali i umjetnost“ u kojima ćemo osvještavati vizualni jezik (likovne elemente i principe njihove gradnje) te razvijati percepciju, osjetljivost i osjetilnost.
Na vlastitim radovima i umjetničkim djelima pomoću kreativnih vježbi istraživat ćemo osnovne likovne elemente od kojih je djelo stvoreno. U zasebnim radionicama naučit ćete i nove tehnike crtanja fraktala poput mandale, kristalnog fraktala uma i emotivnog fraktala.

 

RADIONICE:

 

RADIONICA „CRTA I BOJA“
KRISTALNI FRAKTAL UMA I EMOTIVNI FRAKTAL
Obzirom da se fraktalni crtež sastoji od neprekinute crte i mnoštva obojanih polja (ploha) logično je da na prvoj radionici iz ciklusa „Fraktali i umjetnost“  tema bude upravo crta i boja.
Na radionici ćete naučiti kako nastaje crta, koje sve vrste crta poznajemo, kako sve dijelimo boje i kako možemo postići što veći broj različitih tonova jedne boje.
Nakon istraživanja i analize djela naučite ćete dvije nove tehnike crtanja frkatala te na novim fraktalima primijeniti novo stečeno znanje o crti i boji.

KRISTALNI FRAKTAL UMA se crta u svrhu ostvarenja konkretnih materijalnih ciljeva.
EMOTIVNI FRAKTAL  se crta u svrhu balansa emotivnih stanja.

 

RADIONICA „RAVNOTEŽA, SIMETRIJA I KOMPOZICIJA“
FRAKTAL MANDALA
Pri crtanju geometrijskih mandala moramo biti precizni i moramo se držati pravila. Ona je stvorena od različitih formi koje se simetrično rotiraju oko svoje osi. U geometrijskim mandalama vlada savršena simetrija i ravnoteža.
Što je optička ravnoteža i kako je postići bojama? Kako postići simetriju? Što je kompozicija i kakve je mandala kompozicije? Na ovoj radionici naučit ćete kako postići simetriju i ravnotežu u fraktalnim mandalama koje se crtaju zatvorenih očiju.

 

RADIONICA „SINESTEZIJA“
Ova radionica je namijenjena svima koji se žele dobro zabaviti i pritom razviti svoja osjetila njuha, opipa, okusa, sluha i vida.
Na radionici ćemo pipati, kušati, slušati i njušiti i sve to ćemo povezati s bojom i crtom.
Kakve veze fraktali imaju s time? Ova radionica pomaže da se fraktal doživi ne samo putem osjetila vida, već i ostalim osjetilima. Niz zanimljivih vježbi razvija višedimenzionalnu percepciju koja pomaže u kvalitetnijoj analizi dijagnostičkih fraktala.
Na ovu radionicu slobodno pozovite i prijatelje/djecu jer radionica nije namijenjena samo osobama koje crtaju fraktale!

 

RADIONICA „HARMONIJA I JEDINSTVO U LIKOVNOM DJELU“
UMJETNIČKI FRAKTAL
u pripremi

 
Cijena pojedinačne radionice: 250 kn